our design

’20 9 28

HI TO TO NA RI

Hair / Nagisa Matsushita (SALON IVY)
Make / Tsugumi Tokunaga (SALON IVY)