our design

’ 20 9 28

HI TO TO NA RI

Hair / Masashi Hoshino (SALON IVY)
Make / Natsumi Matsumoto (SALON IVY)